Pertti Kokkinen esitteli kirjoittamansa kirjan paikallisten miesten taisteluista talvisodassa. Vaikka talvisodan päättymisestä on kulunut jo yli 80 vuotta, löytyy siitä vielä paljon tutkimattomiakin asioita.

Laajan teoksen kirjoittamiseen ja taustatietojen hankkimiseen meni 2 vuotta, Kansallisarkiston digitaaliarkisto tuli enemmän kuin tutuksi samoin kuin monet sotapäiväkirjat ja päiväkäskyt. Kokkinen teki suuren työn koostamalla yhteen kirjaan JR 15:n toisen pataljoonan ja sen tukipatteriston (III/KTR 5) talvisodan vaiheet Karjalan kannaksella. Kirja keskittyy kenttäarmeijan yksiköiden päivittäisiin tapahtumiin, mutta käy läpi myös laajempaa tilannekuvaa lähdekirjallisuuteen nojautuen. Kirja, Janssonin pataljoona on kertomus paikallisten miesten sankaruudesta.

Pertti Kokkinen