The Goodfather -projekti

Sepänhaan Rotaryklubi ry lähtee taistoon nuorisotyöttömyyden alentamiseksi Forssan seudulla

Forssan seudulla on paljon työttömiä nuoria. Alueen nuorisotyöttömyys on noussut 17,9 %:iin. Forssan kaupungin nuorisotyöttömyysprosentti on nyt 19,5 % eli yhteensä 175 alle 25 vuotiasta nuorta, jotka tarvitsevat apua ja tukea työllistymiseen tai oman alan ja ammatin löytämiseen. Nuorten palvelupiste Viltterin viimeisimmät asiakastilastot kertovat, että yksin Forssassa on 156 16 – 29 vuotiasta nuorta ilman työtä. Heistä ilman peruskoulun jälkeistä ammatti- tai muuta tutkintoa on 56 nuorta. Katso tästä projektin tilannekatsaus (12.2.2016) tai tästä pääset hankkeen sivuille: Lue lisää….

Forssalla ja Suomella ei ole varaa menettää näitä nuoria ja heidän kapasiteettiaan vaan on haettava keinoja, joilla he löytävät työtä tai koulutusta ja sitä kautta tukevamman pohjan eteenpäin elämässä.

Työvalmentaja Marja Liski Forssan kaupungin Viltteri-palvelupisteestä kertoo, että ”Nuorisotyöttömyys ja siihen liittyvä näköalattomuus on syventynyt viime kuukausina ja eritysesti opintojen keskeyttäneiden osuus on huolestuttavassa kasvussa.” Tilanteen vahvistavat myös Liskin kollegat Merja Rämö ja Sari Mäntyvaara. Rämön mukaan ”Olisi tärkeää saada erilaisia työkokeilupaikkoja, jotta nuoret saisivat tuntumaa oikeaan työelämään ja kurkistaa miltä työnteko tuntuu sekä oppia työelämän taitoja.”

Goodfather-hanke

Goodfather-hankkeen isä Mika Laine, Sepänhaan Rotaryklubin presidentti 2013-14.

Goodfather-hankkeen isä Mika Laine, Sepänhaan Rotaryklubin presidentti 2013-14.

Hankeidean isä on klubimme edellinen presidentti Mika Laine, joka esitteli The Goodfather-ajatuksen ikään kuin presidenttikautensa testamenttina ”Kasvava nuorisotyöttömyys on alueemme suuri ongelma. Meidän pitää yrittää osaltamme tehdä sille jotain tavalla, jolla voimme jatkossa haastaa muita klubeja mukaan ja hyödyntämään hankkeestamme keräämäämme kokemusta.”

The Goodfather-hanke on käynnistynyt ja päässyt vauhtiin kuluneen talven aikana Sepänhaan Rotaryklubin ja Forssa Kaupungin yhteistyönä. Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja työllistää nuorisotyöttömiä rotarien avulla ja tuella. Rotaryt edustavat toimintaperiaatteensa mukaisesti lavealti eri ammattialoja ja pyrkivät käyttämään tätä suhdeverkkoaan hyväksi tarkoituksena löytää työkokeilupaikkoja ja -mahdol-lisuuksia erityisesti nuorille, joilla on vaikeuksia löytää itsenäisesti työpaikka ja edelleen työssäoppimis- , oppisopimus- ja työpaikkoja niille nuorille, jotka jo ovat valmistuneet ammattiin mutta, jotka ovat syystä tai toisesta vaikeuksissa työllistyä. Rotaryt tekevät työtä yhdessä Forssan kaupungin ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa, jotka jo tänä päivänä ovat aktiivisia toimijoita tällä tärkeällä sektorilla.

Rotareissa on runsaasti niin työelämässä toimivia kuin jo eläkkeelle siirtyneitä esimiehiä ja ammattilaisia, jotka ovat valmiit tarjoamaan oman kokemuksensa ja osaamisensa työpaikkojen löytämiseksi nuorille. He ovat valmiita aukomaan ovia yrityksiin ja yhteisöihin, pitämään yhteyttä yrittäjiin sekä panostamaan nuoren työllistymispyrkimysten aktivoimiseen. He tulevat toimimaan tukihenkilöinä – ”kummeina” – työkokeiluun menevälle tai työllistyvälle nuorelle tämän ja työpaikan johdon välillä tukien näin työssä menestymistä.

Kenttätyö käynnistyy

Periaatteena on, että klubimme kaikki rotaryt ottavat vastuun hankkeesta ja osallistuvat valitsemallaan kummitasolla ovien avaamiseen ja kontaktien järjestämiseen. Hankkeen konkretisoimiseksi klubin hallitus nimitti kolmihenkisen, kokeneen ohjausryhmän toimimaan projektin kenttätyön käynnistäjänä ja ohjeistamaan ja ohjaamaan ”hallituksena” Goodfather-hankkeen toimintaa. Sepänhaan Rotaryklubi myös palkkaa hankkeeseen yhden henkilön. Tämä yhteyshenkilö – The Goodfather-koordinaattori – hoitaa hankkeen käytännön pyörittämisen yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.

Koordinaattori toimii varsinaisena yhteyshenkilönä työnantajien suuntaan klubin edustajana sekä pitää yhteyttä työllistämisorganisaatioihin. Forssan kaupungin kanssa on sovittu, että The Goodfather-koordinaattorin työpiste on Viltteri-palvelukeskuksen yhteydessä Forssan Linja-autoaseman yläkerrassa. Koordinaattori raportoi aktiivisesti tietoa hankkeesta sekä Rotaryklubin sisällä että eri medioille hanke- tietouden ja sen tunnettuuden lisäämiseksi.  The Goodfather-koordinaattorin yhteystiedot löydät tämän artikkelin lopusta.

Tavoitteet korkealla

Sepänhaan Rotaryklubin käynnistämä hanke on pilotti-hanke, jolle on haettu ja saatu käynnistämisapu-rahaa Rotarypiiriltä. Tämä tarkoittaa sitä, että The Goodfather-hanketta on tarkoitus pilotoida Sepänhaan Rotaryklubissa, jonka perusteella se voitaisiin mallintaa siirrettäväksi ja toteutettavaksi myös muissa klubeissa. Nuorisotyöttömyys ja siihen usein liittyvä syrjäytyminen on hyvin laaja koko Suomen kattava ongelma. Menestyksellisen pilottihankkeen pohjalta ja kootun kokemuksen pohjalta Rotariklubit pystyisivät osaltaan tekemään alueellisia projekteja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi.  Sepänhaan Rotaryklubi tulee asettamaan itselleen haasteelliset tavoitteet niin työllistämistavoitteen kuin nuorten työssä pysymisen keston suhteen välittömästi, kun kartoitus- ja käynnistysvaihe on saatu vietyä loppuun.

Tiedote 12.1.2016  —->  THE GOODFATHER-OVENAVAUKSET POIKIVAT TYÖ- JA TYÖKOKEILUPAIKKOJA

Klubimme käynnistämä The Goodfather-hanke Forssan seudun vaikean nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi on saanut erittäin myönteisen vastaanoton ja on tuottanut tulosta elokuussa 2015 alkaneen jalkautumisen jälkeen. Joulukuun 2015 loppuun mennessä ovi oli aukaistu 26 yritykseen, niistä 16 on lähtenyt mukaan hankkeeseen. Yrityksiin on ohjattu 29 nuorta ja heistä jo 10 on työllistynyt tai aloittanut työkokeilun. Klikkaa tästä ja lue lisää……

 

YRITTÄJÄ, YRITYS, YHTEISÖ TULE MUKAAN TAISTELEMAAN TYÖTTÖMYYTTÄ VASTAAN JA OTA YHTEYTTÄ The Goodfather-koordinaattoriimme

Heidi Sipilään

sähköposti: goodfather@sepanhaka.fi

puhelin: 045 6162790 (varmimmin maanantaista keskiviikkoon kello 9-16)

tai hankkeen johtoryhmään:

Juhani O. Kuusisto  0400 213868

Hannu Ruotsi  0500 121518

Kari Pohjola  040 7705543