Mary Juuselan kehittämän koulukiusaamisen vastaisen Lika Olika® – menetelmän onnistunut viime lukuvuoden kestänyt pilotointi suomenkielisissä kouluissa huipentui Forssan osalta 21.11.2023 Feeniksissä loppuluentoon Forssan yläkoululaisille sekä kouluterveyshoitajien, kuraattorien ja erityisopettajien koulutustilaisuuteen. Forssan Lehti uutisoi näkyvästi Lika Olikan finaalin perjantain 24.11.2023 lehdessä.

Lika Olika®-menetelmää pilotoitiin Forssan Keskuskoululla ja Hermannin yläasteella Salossa

Hankkeen lähtökohta oli luoda myönteiset ja kestävät toimintatavat, jotka ehkäisevät koulukiusaamista ja parantavat terveyttä ja tasa-arvoa. Samalla se toimii koko maan pilottina suomenkielisille kouluille, perimmäisenä tavoitteenamme oli vahvistaa Lika Olika-menetelmän soveltuvuus koulukiusaamisen vastaiseen työhön myös suomenkielisissä kouluissa.

Sepänhaan Rotaryklubi ry ja sen The Goodfather® -hanke sekä Uskelan Rotaryklubi ry Salosta ovat toimineet pilotissa Lika Olikan yhteistyökumppaneina. Rotariklubit yhteistyökumppaneineen vastasivat pilotoinnin kustannuksista, lisäksi rotarit hoitivat mittavan koulutusmateriaalin ja raporttien käännöstyön ruotsista ja osin englannista suomen kielelle. Klubit myös avustivat käytännön järjestelyissä ja antoivat tulkkausapua ja -tukea sekä osallistuivat tarpeen mukaan koulutustilaisuuksiin

Kysely-, haastattelu- ja koulutusmateriaalien käännöstyö alkoi keväällä 2022 ja pilotointityö käynnistyi kouluilla elokuussa henkilökunnalle ja oppilaille suunnatuilla esikyselyillä ja haastatteluilla. Ensimmäiset koulutuspäivät kouluilla olivat syyskuussa ja jatkuivat marraskuussa, jolloin järjestettiin myös koulutustilaisuus huoltajille ja vanhemmille. Työtä syvennettiin erilaisin harjoituksin. Koulutusten jälkeen vuorossa olivat verkkokyselyt, syvähaastattelut ja kerätyn aineiston analysointi. Maaliskuussa 2023 kouluilla pidettyjen palautekokousten yhteenvetona voitiin todeta, että vielä neljä kuukautta sen jälkeen, kun työtä oli kouluissa tehty opiskelijat edelleen muistavat tehdyt työt ja opit. Myös pedagogit ovat erittäin positiivisia ja innokkaita jatkamaan työtä. Lika Olika® -menetelmä toimii! Keskuskoulu sai myös käyttöönsä Lika Olika Learning Lab-työkalun jatkotyötä tukemaan. Loppukevään mittaan saatiin myös loppuraportit ja -arvioinnit pilotoinnista.

Me rotarit haluamme lämpimästi kiittää Lika Olika® – menetelmän pilotointia tukeneita tahoja – Freudenberg Groupia ja sen Salon toimipistettä, Louneaa, Lounaismaan Osuuspankkia, Hotelli Fabrikia, Lasis Fotoa sekä muita työtämme tukenoita yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Lisää Lika Olikasta ja Lika Olika®-menetelmästä https://www.likaolikametoden.se/fi/