Kauden viimeinen iltakokous pidettiin kaupungin elinkeinoyhtiö Forssan Yrityskehitys Oy:n tiloissa. Siellä illan emäntänä toimi uusi, viisi kuukautta tehtävässään toiminut, toimitusjohtaja Maria Jokinen. Hän esitteli meille yrityksen uuden strategian, jossa yhtenä osana oli rohkeus uusien ideoiden kokeilulle. Haasteena Jokisen mukaan Forssassa on mm. se, että nuoret lähetävät kaupungista eivätkä palaa, sillä koulutetuille nuorille ei ole töitä. Toisaalta seutukunnalla on myös menestyviä ja nykyaikaisia yrityksiä, joiden moni vastuuhenkilö käy Forssassa muualta töissä. Forssan työpaikkaomavaraisuusaste on 120.

Toimitusjohtaja Maria Jokinen esittelemässä FYKin uutta strategia-aineistoa

Forssalaisen elinkeinoyhtiön lähihistoriaan viitaten on tärkeää, että tekemiseen löydetään yhteinen sävel. Vain siten voidaan saada konkreettisia tukitoimia yrityksille tarjottavaksi. Forssan seudulla on lopulta kohtalaisen hyvä koulutustarjonta ja se voisikin osaltaan toimia ponnahduslautana palveluyritysten synnyttämisessä. Forssassa on edelleen vanha ja vahvakin teollinen kulttuuri, mutta teollisuuden osuus BKT:stä on länsimaissa laskenut jo pitkään, joten myös muiden toimialojen yrityksiä tarvitaan. Esimerkkinä sellaisesta toimii peliala ja hoiva-ala.

Perinteinen kokouksen osallistujakuva, joita oli tällä kertaa 10 henkeä