Rotarykausi on jo pitkällä ja viikkotapahtumissa tuntuu olevan asialistat piukassa tiedotettavaa ja selvitettävää. Tiistaina 16.4. viikkotapahtuman yhteydessä pidettiin lyhyt ylimääräinen yhdistyskokous ja tuleva presidentti Tasalan Kari esitteli toimihenkilöt kaudelle 2019-2020. Jäsenistö vahvisti valinnat ja Kari pääsee jatkamaan ohjelman sekä toimintasuunnitelman hahmottelua. Karin sosiaalisten verkostojen myötä odotettavissa on varmasti todella mielenkiintoinen ja monipuolinen rotaryvuosi.

Kauden 2019-2020 pressa Kari esitteli tulevat toimihenkilöt.

Ylimääräisen yhdistyskokouksen jälkeen puheenvuoron käytti jäsenemme Toivolan Jari, joka johdatti läsnäolijat älykaupunkien maailmaan. Kaupungistumistuminen etenee ja arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä jopa 70% ihmisistä asuu kaupungissa. Tämä luo haasteita västön kasvuun, ympäristöön ja kilpailuun liittyen. Kaupunkien hallinnointi onkin yksi tärkeimmistä kehityskohteista. Älykäs kaupunki hyödyntää laajasti digitalisaatiota, jolla tähdätään mm. elämänlaadun parantamiseen, ekotehokkuuteen ja taloudelliseen kilpailuetuun.

Toivolan Jari puhui älykaupungeista.

Jarin työnantaja Lounea on mukana älykaupunkihankkeissa ja onkin sijoittanut omalla toimialueellaan jo 80 miljoonaa euroa kuituverkkoihin. Lounea on mukana kahdessa erillisessä älykaupunkihankkeessa, joissa Lounean rooli on toimia palveluntarjoajana valokuituverkkoja ja tietoliikenneyhteyksiä rakentaen. Toinen hankkeista on käynnissä Salossa, yhteistyössä Salon kaupungin ja Huawei Technologiesin kansssa. Aiesopimus on allekirjoitettu loppuvuodesta 2018 ja tavoitteena on luoda Salosta Suomen älykkäin kaupunki. Salo toimii siis älykaupungin showcasena, etsien ratkaisuilla kustannustehokkuutta, houkuttelevuutta ja kilpailuetua. Pyrkimyksenä on löytää konsepti, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa Lounean toimialueen kunnissa ja kaupungeissa. Toinen Lounean älykaupunkihanke liittyy yhteistyöhön Salon ja Someron kanssa, älykästä yhteisöä rakentaen. Mukana hankkeessa ovat oppilaitoskumppanit Turun AMK, Turun yliopisto ja Salon Seudun Ammattiopisto. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään opiskelijaprojektien ja oppilaitosyhteistyön avulla mitä älykaupunki voisi tarkoittaa pienemmille kaupungeille, kylille ja yhteisöille. Keskiössä on kaupunkitilasta digitaalisesti kerättävä tieto ja sen hyödyntäminen esimerkiksi erilaisissa mobiilisovelluksissa.

Mielenkiintoinen ja hyvin ajankohtainen aihe, josta olisi riittänyt keskustelua pitkälle iltapäivään. Kiitokset Jarille puheenvuorosta.