The Goodfather yhteenveto 2015

 

Idea

Forssan Seudun nuorisotyöttömyys on noussut noin 20%:iin, eikä nuorisotakuu ole tuonut tilanteeseen juurikaan parannusta. Forssalla, sen ympäristökunnilla ja Suomella ei ole varaa menettää näitä nuoria ja heidän kapasiteettiaan, vaan on haettava keinoja, joilla he löytävät työtä tai koulutusta ja sitä kautta tukevamman pohjan eteenpäin elämässä. Klubimme vuoden 2013-14 Presidentin Mika Laineen ”testamentti” uudelle hallituksella oli ”Meidän on tehtävä jotain alueemme pahenevalle nuorisotyöttömyydelle.”

Hankkeen tavoitteet

The Goodfather-hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja työllistää työttömiä nuoria rotarien avulla ja tuella. Rotareissa on runsaasti työelämässä toimivia tai jo eläkkeelle siirtyneitä yrittäjiä, esimiehiä ja ammattilaisia, jotka ovat valmiit tarjoamaan oman kokemuksensa ja osaamisensa työpaikkojen löytämiseksi nuorille. He ovat valmiita aukomaan ovia yrityksiin ja yhteisöihin, pitämään yhteyttä yrittäjiin sekä panostamaan nuoren työllistymispyrkimysten aktivoimiseen. He tulevat toimimaan tukihenkilöinä – ”kummeina” – työkokeiluun menevälle tai työllistyvälle nuorelle tämän ja työpaikan johdon välillä tukien näin työssä menestymistä.

Hankkeen käynnistyminen

Sepänhaan Rotaryklubin hallitus asetti saatuaan piiriltä myönteisen päätöksen tukianomukseensa hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Juhani O. Kuusisto ja jäseninä Hannu Ruotsi sekä Kari Pohjola. Ohjausryhmän jäsenillä on vankka kokemus yrityselämästä ja johtamisesta. Kari Pohjola on myös klubin hallituksen jäsen, joten klubin hallitus käsittelee hanketta ja sen edistymistä säännöllisesti kokouksissaan.

Ohjausryhmä lähti välittömästi kartoittamaan tilannetta Forssan kaupungin nuorisotyöttömyyden kanssa painivien virkamiesten kanssa. Ensimmäinen yhteiskokous pidettiin 21.01.2015 ja useita jatkokokouksia seurasi Palvelukeskus Viltterin, Oppisopimustoimiston ja Lyhtyhankkeen edustajien kanssa. Käytyjen keskustelujen pohjalta päädyttiin siihen, että hankkeeseen pyritään palkkaamaan koordinaattoriksi työtön nuori työllistämistuella. Yhdessä Lyhty-hankkeen kanssa lähdettiin hakemaan sopivaa nuorta ja haastattelujen perusteella valittiin TGf-koordinaattoriksi Heidi Sipilä. Tukihakemus laitettiin sisään huhtikuussa ja myönteinen tukipäätös saatiin toukokuussa, jolloin Heidi aloitti työnsä hankkeen hyväksi.

Forssan kaupungin kanssa päästiin sopimukseen siitä, että Heidin työpiste voitiin sijoittaa Palvelupiste Viltteriin, jolloin saumaton yhteistyö nuorisotyöttömyyttä hoitavien viranomaisten kanssa voidaan taata.  TGf-koordinaattorin työpiste pystyttiin pääosin varustamaan huonekaluin ja laittein, jotka saatiin lainaan klubimme rotaryjen yrityksistä. Rotaryt hoitivat myös tarvittavat muuttotyöt ja esimerkiksi laitteiden ohjelmistoasennukset. Palkanlaskenta- ja maksupalvelut sekä työterveyspalvelut alihankitaan paikallisilta yrityksiltä.

Ohjausryhmä laati TGf-koordinaattorille perehdytyskoulutuksen, jonka puitteissa hän on tutustunut kattavasti TE-keskuksen, Forssan kaupungin ja ympäryskuntien nuorisotyöllisyysorganisaatioihin ja oppisopimustoimintaan. Perehdyttämisjakson aikana TGf-koordinaattori tuotti ohjausryhmän sparraamana lisäksi ”markkinointimateriaalia”, jonka avulla eri työllistymisteitä avataan klubimme jäsenille ja edelleen jalkautumisvaiheessa yrityksille ja yhteisöille sekä toisaalta ”markkinointimateriaalia” työttömille nuorille, jonka avulla heitä pyritään valmentamaan työelämään ja antamaan suuntaa esimerkiksi opiskeluun. Lisäksi TGf-koordinaattori on laatinut nuoria puhuttelevan animaation työllistymisen erilaisista reiteistä. Hän on avannut ja ylläpitää alueen nuorille suunnattua matalan kynnyksen Facebook-sivustoa ”Nuorten info – Forssan seutu”, josta animaatio ja muu Goodfather-informaatio on helposti nähtävillä ja tavoitettavissa.  TGf-koordinaattori raportoi hankkeesta viikkokokouksissa noin kerran kuukaudessa, lisäksi hanketta vauhditetaan tarvittaessa klubineuvotteluin.

16.6.2015 pidetyssä klubineuvottelussa klubin jäsenet ryhmätöissään kokosivat alustavan listan alueemme 67 potentiaalisesta yrityksestä ja yhteisöstä, joista uskottiin löytyvän työ- ja työkokeilupaikkoja, kun rotarykummit aukovat niihin ovia. Ohjausryhmä ja TGf-koordinaattori ovat työstäneet listaa edelleen työkokouksissaan niin, että se vuoden lopussa lista käsitti jo yli 80 yritystä ja yhteisöä. Ohjausryhmä on nimennyt kullekin potentiaaliselle yritykselle tai yhteisölle kummin, jonka tehtävä on aukaista ovi kyseessä olevaan yritykseen. Ensimmäinen The Goodfather-hankkeen kautta luotu työkokeilu alkoi jo kesäkuussa, lisäksi saatiin yksi oppisopimustoimeksianto eli hanke sai lentävän lähdön.

Jalkautuminen

Jalkautuminen yrityksiin ajoitettiin elokuulle, jolloin kesätyöntekijäsesonki yrityksissä on ohi ja yrityksissä on taas kapasiteettia opastaa ja ohjata uusia työntekijöitä ja työkokeilijoita. Listalta valittiin 15 potentiaalisen kohdeyrityksen pilot-otos, joihin kummit lähtivät avaamaan ovia. Hankkeemme vastaanotettiin yrityksissä hyvin ja erilaisia työ- ja työkokeilupaikkoja ja -polkuja alkoi heti löytyä ja avautua. Viltteriin perustettiin ”Työpaikkaseinä” ja sen lisäksi facebook-sivuston avulla pyrittiin viestimään nuorille auenneista mahdollisuuksista. Uusi 15 yrityksen lista jaettiin kummeille ja lisää ovia aukesi ja paikkoja löytyi lisää. Törmäsimme yllättävään ongelmaan; paikkoja ja polkuja on, mutta miten saada nuoret hakeutumaan niihin? Nuoria on nykyisessä mediaviidakossa vaikeaa tavoittaa ja saada heidät liikkeille ohjattavaksi avattujen polkujen päähän. Keskustelu/valmennustilaisuuskaan ei vedä. Tehostamme vuoropuhelua viranomaisten kanssa, osallistumme yhdessä muiden nuorisotyöttömyys- toimijoiden kanssa Forssan Business Treffeille ja ideoimme uuden polun, jossa nuoret pääsevät varmasti työhaastatteluun.  Forssa Lehti tekee hankkeesta hienon jutun, jossa nostetaan esiin ongelmamme saada nuoret liikkeelle hakeutumaan avattuihin polkuihin. Toimet tehoavat ja niin yrityksiin ohjautuneiden ja työllistyneiden määrät lähtevät nopeaan nousuun ja työtä hakevat nuoret itse alkavat ottaa yhteyttä TGf-koordinaattoriin.

Joulukuun 2015 loppuun mennessä ovi on aukaistu 26 yritykseen, niistä 16 on lähtenyt mukaan hankkeeseen. Yrityksiin on ohjattu yhteensä 29 nuorta ja heistä 10 nuorta on työllistynyt tai aloittanut työkokeilun.

goodfatherhankkeenkehitys

Oheinen grafiikka kertoo hankkeen kehityskulun tähän asti. Klubimme on tämän lisäksi työllistänyt yhden työttömän nuoren, joka on päässyt näyttämään ja kehittämään osaamistaan vaativassa projektissa.

Hankkeemme on saanut erittäin myönteisen vastaanoton ja projektiin antaa panoksensa sekä osallistuu jollain tavalla jokainen klubimme jäsen. Myös hankkeen loppujakso näyttää lupaavalta. Heti vuoden ensimmäisellä viikolla alkoi taas yksi uusi työkokeilu ja saatiin lisää kiinnostuneita yhteydenottoja. Yritys- ja yhteisölistamme ovenavauspotentiaalista on vielä selvästi yli puolet selvittämättä, joten lisää paikkoja varmasti aukeaa.  Tavoitteemme on, että The Goodfather hankkeen aikana toukokuun 2016 loppuun mennessä työllistyy tai aloittaa työkokeilun vähintään 26 nuorta eli kaksi työllistynyttä per hankekuukausi.

Dokumentoimme projektimme niin, että hankkeen kokemuksia ja käytänteitä muut rotaryklubit voivat jatkossa hyödyntää omissa mahdollisissa vastaavissa projekteissaan. Sepänhaan Rotaryklubi ry luovuttanee hankkeen ja sen toimintaspesifikaatiot edelleen alueen nuorisotyöttömyyden piirissä työskenteleville tahoille, joiden kanssa on tehty hyvää yhteistyötä koko hankkeen ajan.