Kokoonnuimme tällä kertaa tärkeän aiheen, koulukiusaamisen, äärelle. Koulukiusaaminen on asia, josta on viime vuosina jonkin verran puhuttu, mutta asiaan reagoimisessa lienee vielä tekemistä. Koulukiusaamista ja sen taustaa valotti meille Esko Leipälä, joka on toiminut 28 vuotta koulukiusattujen tukena. Esko kertoi pitkällä kokemuksella, että koulukiusaajiin on opetettu suhtautumaan uhrina ja tämä on hänen mukaansa väärin. Koulukiusaaja ei voi pahoin, vaan hän on käyttämässä valtaa väärin ja tähän tulee puuttua.

Esko Leipälä pitämässä esitystään koulukiusaamisesta

Yksi kulminaatipiste koulukiusaamisen ratkaisemisessa on tietysti opettajien toiminta. Heidän tulisi Leipälän mukaan puuttua nykyistä terävämmin kiusaamiseen ja lakata yliymmärtämästä kiusaajia. Toisaalta yleisöstä kommentoitiin, että tämä saattaa johtaa opettajien työtä liikaa pois opettamisesta. Opettajat itsekin kärsivät oppilaiden kiusaamisesta ja tämä näkyy mm. tilastoituina sairauspoissaoloina. Leipälän mukaan myös kiusaajien koteihin on asia tuotava tiedoksi ja kotien (vanhempien) tuleekin kantaa asiassa vastuuta. On tosin kuulemma varsin yleistä, että kiusaajien vanhemmat suojelevat lapsiaan ja suorastaan kieltäytyvät uskomasta lapsensa kiusaamiskäytöstä. Vaikeaan asiaan ei liene helppoa ratkaisuja.

Leipälä toivoi ymmärrystä sille, että kiusaaja ei ole pahoinvoiva uhri. Jo tämä auttaisi asian etenemistä kohti ratkaisua.

Osallistujia kuuntelemassa vakavaa asiaa