Tiistain 12.3.2019 viikkotapahtuma jatkoi kevään eduskuntavaaleihin liittyvää puheenvuorosarjaa. Saimme vieraaksemme todellisen sosiaalihuollon erikoisasiantuntijan, Kaisa Lepolan, jonka iloinen hymy ei hyydy kovaan vaalikevään pyörityksessäkään. Lepola on kolmatta kautta mukana Forssan kunnallispolitiikassa ja hänellä on lisäksi useita muita luottamustehtäviä. Kuluvalla kaudella Lepola toimii päivätyönsä lisäksi muun muassa Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajana, FSHKYn hallituksen puheenjohtajana ja hän on lisäksi Maakuntahallituksen jäsen. Virkatyössään Lepola toimii Lopella perusturvajohtajan viransijaisena. Alunperin Lepola lähti Lopelle sosiaalihuollon erityisasiantuntijaksi.

Koulutukseltaan aktiivinen osaaja on yhteiskuntatieteiden maisteri. Työkokemusta on alalta monista eri tehtävistä ja urapolulle mahtuu niin lastensuojelun tehtäviä, A-klinikka -kokemusta, kuin Jokioisten perusturvajohtajana toimimistakin. Kuntayhtymässä tapahtuneen integroinnin kautta Jokioisten perusturvajohtajan rooli muuttui sosiaalihuollon kehitystehtäviin, sillä Lepola ei voinut valtuuston puheenjohtajana toimia palvelualuejohtajana. Forssasta tie vei muutosten myötä melko nopeasti Lopelle, jonka Kaisa näkee luottamustehtävien hoitamisen kannalta pelkästään hyvänä asiana. Lepola kokee, että virkatyötä on helpompi tehdä muualla ja olla sitten vaikuttamassa luottamustehtävissä kotikaupungissa. Vastapainoa virkatyölle ja luottamustehtäville tuo perhe, johon kuuluvat miehen lisäksi neljä lasta, joista kolme on jo teini-iässä.

Sepänhakalaiset Kaisan kanssa.

Viime eduskuntavaaleissa Lepolan läpimeno jäi pienestä kiinni, vaikka henkilökohtainen äänisaalis oli merkittävä ja ensikertalaiselta kerrassaan upea saavutus. Puolueen yleiskannattavuus oli tuolloin heikko, kun Lepolan puolue menetti Hämeessä neljännen paikkansa. Vaalityötä tehdäänkin nyt suurella sydämellä ja erittäin tiivisti aina 14.4. asti. Lepola näkee erittäin tärkeänä, että seudullamme olisi jatkossakin ainakin kaksi oman seudun edustajaa eduskunnassa.

Forssan kunnallispolitiikan osalta Lepola elää myös kiireistä aikaa. Sosiaalihuollon budjetin ylitykset haasteena, vaikkakin terveydenhuollon puolella on onnistuttu tekemään säästöjä. Iso kaupungin investointi on monitoimikeskus, josta on tehty jo monta päätöstä, joiden jälkeen asia palautettu uudelleen käsittelyyn. Nykyisen voimassaolevan tilanteen mukaan monitoimikeskus tullaan rakentamaan. Tulevista toiminnoista käydään parhaillaan keskustelua. Oppiaineiden vaatimukset tulee Lepolan mukaan huomioida tiloja suunnitellessa, josta arkkitehtikin on muistuttanut suunnittelukokousten yhteydessä. Mielipiteitä ja tunteita herättävä hanke on kaupungille tärkeä ja sen avulla pystytään vähentämään velkataakkaa.

Lepola jakoi kanssamme myös tuoreen uutisen liittyen Forssan mallista saatuun EU:n Rikoksen torjunnan palkintoon. Forssan poliisin esitti maahanmuuttajien kotouttamiseen ja kriisityöhön liittynyttä hanketta palkittavaksi ja palkinto myönnettiin. Syksyllä 2016 toteutetun, moniammatilliseen yhteistyöhön perustuneen hankkeen avulla koulujen, sosiaalityön, vastaanottokeskuksen, poliisin ja terveydenhuollon kanssa onnistuttiin hallitsemaan kriisitilannetta hyvin. Kentältä saatiin tärkeää viestiä ja tietoa, mitkä ovat todelliset ongelmat ja mikä keskustelusta / kirjoittelusta on mielikuvien ylläpitämää. Ulkoisena konsulttina asian ratkaisemiseksi toimi Naapurustosovittelu. Viikolla 10 saatuaa huomionosoitusta tullaan lähitulevaisuudessa juhlistamaan myös julkisesti.

Kaisa Lepola kertomassa Forssan seudun näkymistä.

Luonnollisesti Lepola käsitteli puheenvuoronsa aikana myös sotea. Lepolan mukaan soten kaatuminen perjantaina 8.3.2019 ei tule vaikuttamaan Forssan seudun palvelutarjontaa. Kehitystyön tulevaisuus on nyt selvitettävä uudestaan. Yhteensä 25 henkilöä on ollut mukana valmistelemassa uudistusta, irrotettuna virkatyöstä. Työryhmä on saanut aikaan paljon selvityksiä, tutkimustietoa on kerätty ja kehitystyötä, sekä parannuksia on jo saatu alulle. Henkilöstöasiat, palveluketjut, toimijat, kotihoidon kriteerit, omaishoidontuen kriteerit ja tehostetut kodinhoidoten kriteerit ovat teemoja, jotka ovat olleet selvityksessä. Lastensuojelussa tehty sijaishuollon kilpailutus on saatu päätökseen, laatukriteerit ja toimijat tiedossa paikkoineen. Sijaisperheet on koulutettu, tuki, perehdytys ja rekrytointiprosessit on saatu kuntoon koko Kanta-Hämeen osalta. Valmius valmistelun jatkamiseen ovat vahvati olemassa. Tarvitaan päätöksiä ja oikeus valmistelujen jatkamiselle. Lepolan näkemyksen mukaan työtä täytyy ehdottamasti jatkaa, jotta saadaan houkuteltua ja sitoutettua osaajia seudullemme. Kehitystyö tulee jatkumaan ja Forssassa ollaankin uranuurtajia, sillä Forssassa sosiaalityö- ja terveydenhuolto on yhdistetty. Leikkaustoiminnot (anestesiaa vaativat) on lakkautettu, mutta Forssassa on erikoissairaanhoidonpoliklinikoita. TAYSin erikoissairaanhoidonpoliklinikat toimivat tehokkaasti ostosopimusten myötä. Yhteisvirat Lepola näkee erittäin hyvänä konseptina, mainiten esimerkkinä onkologian erikoissairaanhoidonpoliklinikka. Yhdeksi haasteista Lepola listaa lääkäreiden rekrytoinnin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus täytyy Lepolan mukaan viedän riittävän isolla parlamenttaarisella vallalla, että kaikkien puolueiden täytyy siihen sitoutua. Laajuus ja kehittämisen tarve nähdään kyllä varmasti joka puolella.

Sepänhaka kiittää Kaisa Lepolaa vierailusta, toivottaen hänet vieraaksi myös tuleviin tapahtumiin, jos aikataulut antavat myöden.