Kolmas eduskuntavaaliteemainen viikkotapahtuma koettiin tiistaina 19.3.2019, kun saimme vieraaksemme kolmannen paikallisen eduskuntavaaliehdokkaan Johanna Häggmanin. Hyväntuulinen ehdokas on Lounais-Hämeen Tammelasta kotoisin ja asunut seudulla Tampereella vietettyjä opiskeluvuosia lukuunottamatta koko ikänsä. Ammatiltaan Häggman on sairaanhoitaja ja hän työskentelee Forssan Sairaalan poliklinikalla. Sairaanhoitajan kiireiselle ja rankalle työlle hän saa vastapainoa paikallispolitiikasta ja tänä keväänä eduskuntavaalityö tuo oman lisänsä jo valmiiksi täyteen arkeen. Yhdistävänä tekijänä sairaanhoitajan ja politiikan tehtäville Häggman näkee tarpeen tietää ja tuntea monipuolisesti laajoja kokonaisuuksia, sekä asiakokonaisuuksia. Eduskuntavaalityö on hektisyydessään, hetkittäin sairaanhoitajan työtäkin rankempaa.

Häggman kertoo poliittisen työnsä alkaneen vuoden 2008 kuntavaaleista, joissa hän meni ensikertalaisena läpi. Luottamustehtäviä on sittemmin kertynyt melkoisesti ja tällä hetkellä hän toimii mm. kaupunginhallituksen varapuhejeenjohtajana, maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajana, puolueensa Etelä-Hämeen piirin puheenjohtajana ja puoluehallituksen jäsenä. Hägmann näkee, että vaikuttamis- ja luottamustehtävät kertovat aidosta luottamuksesta. Häggman on periaatteidensa mukaisesti valmis tekemään kovasti töitä tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sitkeästi ja määrätietoisesti. Sirkka-Liisa Anttilan poisjäänti ja vaikutukset jäävät nähtäväksi. Ääniä ei voi suoraan katsoa perittäväksi tai otettavaksi, Häggmanin mukaan ehdokkaan täytyy itse erottua ja voittaa luottamus. Hänellä on politiikan monelta tasolta paljon kokemusta ja hyvät, aktiiviset verkostot mm. ministeriöiden suuntaan. Häggman korostaa myös yli puoluerajojen ylettyvien hyvien suhteiden ja verkostojen merkitystä.

Johanna Häggman Sepänhaan vieraana

Häggman kertoo olevansa paikallisuuden ja maaseudunelinvoiman puolustaja. Hänen näkemyksensä on selkeä – kaikkea ei pidä siirtää pääkaupunkiseudulle. Teiden kunnostusrahat menevät ELY-keskuksen karttojen mukaan Uudellemaalle. ELY perustelee investointien kohteita sillä, että suurin osa ihmisistä asuu Uudellamaalla. Häggman on haastanut väitteen ja sen, miten rahat kohdennetaan. Maaseudulta tulee tärkeä vientituote – puu. Hänen mielestään tieverkoston epätasa-arvoinen ylläpito on tietyllä tavalla yrittämisen hankaloittamista ja turvallisuuden väheksymistä. Maaseudun tieverkosto vaatii panostusta ja on jokaisen etu.

Toisena tärkeänä teemanaan Häggman tuo esiin ruoka- / elintarvikeketjun oikeudenmukaistamisen. Maailman paras kotimainen ruoka edellyttää kehitystä ja parannuksia. Tuottajien lisäksi pitää kuulla myös kaupansektorin edustajia, mutta yhteinen näkemys ja sen selventäminen vaatii vielä työtä. Avoin keskustelu yhteisen pöydän äärellä olisi nyt erittäin tärkeää. Hän myöntää, että tuottajien strategiat (esim. HK ja Atria) ovat osin salassapidettäviä ja niitä ei haluta jakaa, joka tuo asetelmaan omat haasteensa.

Kolmantena teemana Häggman nostaa esiin vastuullinen ja järkevä alueiden kehittäminen. Suomen hiilidioksidipäästöt kuitenkin vain pieni murto-osa, joten yksin ei voida koko maailman ilmastoasioita ratkaista. Mm. lentämisen verottaminen kansallisesti ei ole ratkaisu, vaan kansainvälinen yhteistyö verottamisen suunnittelussa tulisi olla myös suomen päättäjien intresseissä. Päätöksiä pitää tehdä vienti huomioiden. Biokaasun ja biopolttoaineiden matalampi verotus voisi olla yksi lääke, joka ohjaisi kuluttajia tekemään erilaisia, kestävämpi valintoja.

Soten kaatuminen ja hallituksen ero 8.3.2019 puhutti myös tässä viikkotapahtumassa. Häggman kertoi itse olleenssa lähdössä vaalikentille lähdössä, kun viesti hänet tavoitti. Edellisellä viikolla hän oli juuri Sipilän kanssa keskustellut ja uusista avauksista oli puhuttu. Sote uudistus tarvitaan, mutta hoitohenkilökuntakin alkaa olla kyllästynyt tilanteeseen. Häggmannin mukaan täytyy mennä asiakas ja ihminen edellä, palvelut taaten. Organisaatiomallin täytyy palvella asiakasta ja palvelujen olla riittävän lähellä asiakasta. Paikallisen tilanteen Häggman näkee hyvänä, kun voimassa oleva Forssan malli takaa verraten nopean hoitoon pääsyn. Kahdeksan tähden sairaala toisi Häggmannin näkymyksen mukaan toteutuessaan hyvät toimintaedellytykset, osaavaa henkilökuntaa ja resursseja. Selvitystyötä pitää jatkaa hosumatta ja Sotea pitäisi viedä eteenpäin monipuoluekeskustelulla.

Viimeisimpänä teemanaan Häggman nosti esiin heikoimmista huolehtimisen, mainitin niin alueet kuin ihmisetkin. Lähtökohtaisesti kaikkien pitää pärjätä itse, mutta jos itse ei pärjää apua pitää olla saatavilla . Valtion ja kuntien tehtävä on toimia mahdollistajina. Vanhustenhoivaan liittyvät uutisoinnit talven 2019 aikana kertoo,että jotakin on tehtävä. Kyseessä on ihmisoikeus. Perhepolittiikka ja työperäinen maahanmuutto ovat tarpeellisia, jos ulkoa saadaan osaavaa henkilökuntaa sitä etsiville aloille.

Sepänhaka kiittää Johanna Häggmannia vierailusta, toivottaen hänet vieraaksi myös tuleviin tapahtumiin, jos aikataulut antavat myöden.