Paikalla oli mukana Ag Mikko Lindeman, joka kertoi näkemyksiä tulevasta toimintavuodesta ja siitä, että kuvernööri Anita Häggblom toivoo mm. panostettavan uusien jäsenten rekrytointiin esim. järjestämällä rekrytointi-illan. Lisäksi hän toi esille rotarysäätiön asiamiehen tarpeellisuuden.  Mikko esitti myös mahdollisuutta järjestää Forssassa keväällä laaja käätyjen vaihtotilaisuus kuvernööreille ja presidenteille.

Kokouksen lopuksi kävin lävitse tärkeimmät kohdat syksyn ohjelmasta. Jäsenten piiristä tuli toive keväällä pidettävään vuosijuhlaan.

 

Mikko Lindeman