Etäkokouksessa vieraana oli kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen. Hän käsitteli kolmea teemaa, elämän laatua, elinvoima tekijöitä sekä hyvinvointia ja kuntataloutta. Hän käsitteli teemoja laajasti koko Forssan seudun kannalta. Elämänlaatukysymyksessä hän käsitteli alueen houkuttelevuutta, miten aluetta on markkinoitu ja minkälainen mielikuva alueesta on syntynyt. Elinvoimatekijöistä hän painotti aitoa yrittäjä- myönteisyyttä kuntien voimatekijänä. Hyvinvointitekijöistä päällimmäisenä on sote-uudistus. Sanni piti tärkeimpänä hyvien ja helposti saavutettavien perustason- sekä riittävien erikoissairaanhoidonpalvelujen turvaamista. Tämä voidaan saavuttaa vain hyvällä yhteistyöllä sairaanhoitopiirin kanssa.  Tulevan maakunnan päätöksenteossa hän näki ongelmia. Lainsäädännössä tulee turvata myös pienempien kuntien edut mikä nyt esitetyssä lakiuudistuksessa ei toteudu.