Etäkokouksessa 30.3.2021 oli rotareiden vieraana keskustapuolueen Johanna Häggman. Hän korosti keskustapuolueen arvona paikallisuutta. Sote-uudistuksessa tulee säilyttää erikoissaraanhoidon lähipalveluja, kuten nyt ehdotetussa sote lainsäädännössäkin tähdennetään. Häggman piti tärkeänä kuntien yhteistyön lisäämistä sote-uudistuksen jälkeen, mutta ei kannattanut kuntaliitoksia. Johanna korosti myös lapsiperheiden lähipalveluiden säilyttämisen tärkeyttä. Myös nuoria tulee kannustaa yrittäjyyteen ja lisätä kaupunkilaisten osallistumista päätöksentekoon.