Vaikka ensimmäinen altistumistapahtuma Forssan seudulla oli jo 5.3.2020 on sairastavuus pysynyt matalalla tasolla. Vasta syksyllä oli useampia joukkoaltistumisia. Tähän mennessä on FSHKY:ssä ollut aktiiviseurannassa kaikkiaan 86 koronapositiivista potilasta. Esiintyvyys noudattaa varsin tarkasti valtakunnallista trendiä, se on vain asettunut alemmalle tasolle. Ilmaantuvuus on kasvanut viimeisen 14 vuorokauden aikana selvästi verrattuna edelliseen kahden viikon jaksoon.

Suomessa on käytössä kolme rokotetta, joiden saatavuus on 4 – 6 viikkoa myöhässä. Huhtikuusta alkaen rokotteiden määrä tulee lisääntymään merkittävästi.

Lähiaikoina tartuntojen määrä tulee todennäköisesti kasvamaan, koska tartuntaherkän muuntoviruksen esiintyvyys on lisääntynyt alueella. Kesällä ennustetaan tilanteen rauhoittuvan rokotusmäärien kasvaessa sekä viruksen vuodenaikavaihtelun takia.

 

Etäkokouksessa läsnä 18 jäsentä ja vierasta