Koronarajoitukset jatkuvat nyt maaliskuun puoleen väliin, mutta muuntoviruksen sekä hitaasti alkaneiden rokotusten takia on pelättävissä, että rajoitukset jatkuvat pitkään keväälle. Livekokoukset on peruttu 15.3 asti ja toistaiseksi jatkamme etäkokouksina.

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesänemi alusti ajankohtaisista asioista Forssan seudulla. Forssan kaupungin tilipäätös vuodelta 2020 on positiivinen johtuen maan hallituksen avokätisesti jakamista korona avustuksista kunnille. Tämä ei kuitenkaan poista kuntien talousahdinkoa tulevilta vuosilta, etenkin mikäli sote-uudistus saadaan vietyä lävitse. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakuntien vastuulle. Tällöin kunnan tuloverosta 65% siirtyy maakunnalle. Jäljellä jäävällä reilulla 8 veroprosentilla pitää hoitaa kaupungille jääneet tehtävät ja velat. Kunnan toisena merkittävänä tulopohjana ovat valtionosuudet, jotka tulevaisuudessa pohjautuvat pääasiassa lasten lukumäärään ja kuten tiedämme, syntyvyys on jo useamman vuoden ajan laskenut. Taloudellinen tilanne tullee pysymään vuosia heikkona.