Koronarajoitukset ovat estäneet live-kokoontumiset ja kauden ensimmäinen kokous pidettiin 02.02.2021 etäkokouksena. Huolimatta pienistä teknisistä ongelmista kokous sujui hyvin.  Simo Veistolan alustus, kuntien tilanteesta sote uudistuksen jälkeen herätti keskustelua.  Kun kuntien talousarviosta 60 % siirtyy maakuntiin, pohdittavaksi jää, riittääkö voimavarat vastaamaan koulutuksesta ja muista jäljelle jäävistä hallinnollisista toimista. Onko edessä kuntaliitoksia tai lisääntyvää yhteistyötä. Yksiselitteistä vastausta ei näihin ongelmiin vielä löydetty.