Erkki Virtanen, eläkkeellä vuodesta 2015 työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön virasta, oli vierailulla Sepänhaan lounaskokouksessa 6.10. Erkki kuuluu Suomen vaikutusvaltaisimpiin virkamiehiin. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi 90-luvun alussa, kun Suomeen iski suuri taloudellinen lama.

Erkki Virtanen kertoi Suomen taloudellisesta tilanteesta koronan varjossa. Hallituksen alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli 7 mrd alijäämäinen, talousriihessä alijäämä nousi 11 mrd euroon. Huoli velkataakasta on suuri ja oikeutettu, mutta lainan otto koronakriisin vaikutusten minimoimiseen on järkevää. Suomen kestävyysvaje on 10 mrd luokkaa ja tämän taltuttamiseen tarvitaan ennen kaikkea suuria rakenteellisia muutoksia kuten Sote uudistus. On kuitenkin pelättävissä, että velkaantuminen tulee jatkumaan vielä vuosia.

Erkki otti myös kantaa paperitehtaan sulkemiseen Kaipolassa. Maan hallitus arvosteli yritystä yhteiskuntavastuun puutteesta. Asia sinänsä ei ole uusi, yhteiskuntavastuusta on keskusteltu jo yli kaksikymmentä vuotta ja nykyään siitä vastaa laajapohjainen neuvottelukunta.  Voiton tavoittelu ja yhteiskuntavastuu eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Vain voittoa tuottava yritys voi kantaa yhteiskuntavastuun.