Terveydenhuollon tohtoriopiskelija ja Kanta-Hämeen aluevaltuutettu Johanna Wiisak esitteli tutkimustaan terveydenhuollossa tapahtuvista väärinkäytöksistä ja niiden paljastamisesta. Aihe on ajankohtainen ja hyvin merkittävä. Väärinkäytöksiä tapahtuu kaikilla terveydenhuollon tasoilla ja tämä heikentää potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä hyvinvointia. Menetelmä, jolla väärinkäytöksiä tuodaan esiin on nimeltään whistleblowing. Sen avulla saadaan aikaan prosessi, jolla tilanne pyritään korjaamaan./KÖ