Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä oli kertomassa mm. alueemme kuntien yhteistyöstä. Seutuyhteistyö on kehittynyt valtavasti, mistä voidaan olla ylpeitä. Yhteistyötä on kaikilla aloilla. Viimeisenä on yhteinen seutukirjastohanke, jossa on tullut ongelmia johtuen kuntien erilaisesta panostuksesta nykyisiin kirjastoihinsa. Seutukirjastossa kustannukset tasattaisiin, jolloin jotkut kunnat ”voittaisivat” ja toiset joutuisivat panostamaan lisää. Miten tämä ratkaistaan, on vielä auki.

Assi-sairaalan rakentamiseen voidaan suhtautua perustellusti kriittisesti. Esimerkiksi Vanajan sairaala liitettäisiin Assi sairaalaan, mikä tarkoittaa, että osa Hämeenlinnan perusterveydenhuollosta liitettäisiin osaksi keskussairaalan toimintaa. Tässä piilee se vaara, että muut Hämeen kunnat kustantaisivat osan Hämeenlinnan perusterveydenhuollon menoista. Liitos viedään suoraan erikoissairaanhoidon taseeseen, jolloin kustannusten erottaminen muista kustannuksista on mahdotonta. Asiasta tulisi käydä avoin keskustelu.