Projektikoordinaattorimme Heidi Sipilä piti katsauksen Goodfather- projektin tilanteesta. Tähän mennessä on avattu jo 20 yrityksen ovet ja näistä 10 on lähtenyt mukaan hankkeeseen. Lisäksi on laajennettu asiantuntijaverkostoa ja oltu yhteydessä muun muassa Turun ohjaamoon, TE-keskukseen ja seudun työpajoihin. Hanketta on myös esitelty muille rotareille, Businessmessuilla ja avatuilla Facebook-sivuilla. Vastaanotto on ollut hyvä kaikkialla. Lisäksi on aloitettu yhteistyö Optiimi Oy:n kanssa, mistä ohjausryhmän vetäjä Juhani Kuusisto kertoi hieman tarkemmin. Pohjatyöt on tehty huolella ja nyt haasteena on nuorten aktivoiminen. Tätä silmällä pitäen ollaan järjestämässä motivointitilaisuutta. Kiitokset Heidille ja ohjausryhmälle hienosta työstä!

 

Goodfather2

Heidi Sipilä esitteli meille Goodfather- projektin tilannetta.

 

Goodfather1

Juhani Kuusisto kommentoi ja kertoo Goodfather- yhteistyökuvioista.

 

Pinssi2

Juhani Kuusisto sai pinssin 100 %:n osallistumisesta kokouksiin viime kaudella.