Kuluvan rotarykevään aikana olemme päässeet kuulemaan syyskautta enemmän omien jäsentemme puheenvuoroja. Tiistaina 14.5. ääneen pääsi Uusi-Rauvan Timo, joka puhui kevätkylvöjen ajankohtaan sopien siitä, mitä piileekään siemensäkin taustalla. Esimerkkikasvina Timolla oli ohra ja hän taustoitti kuulijoilleen, mitä on tehty ennen kuin siemen on viljelijän kylvökoneen säilöön asti päätynyt.

Kasvinjalostuksen perustana ovat tuotekehitystyötä suorittavat kasvinjalostusyrittäjät, joiden tuote on kasvilajike, ohralajikkeena on esimeriksi Alvari. Kasvilajikkeen määritelmä on perimältään yhtenäinen, toisista lajikkeista erottuva, ominaisuuksiltaan pysyvä ja nimellä varustettu kasvinjalostustyön lopputulos. Tuotekehitysprosessi on ohralla verrattaen pitkä, noin 8 vuotta risteytyksestä lajikkeen kaupallistumiseen. Kasvinjalostaja siis jalostaa lajikkeen ja antaa sitten siemenkauppiaalle sopimukseen perustuvan oikeuden tuottaa lajikkeen siementä kaupallisiin tarkoituksiin. Kasvinjalostajan aineistosta muodostuu kantasiementuotanto. Kantasiemen on sellaista kylvösiementä, jolla voidaan perustaa siemenviljelys.

Siemenvieljeys tulee aina tarkastaa. Tarkastuksen tilaaminen on siemenkaupan vastuulla ja sen suorittaa Ruokaviraston hyväksymä tarkastaja. Tarkastuksessa selvitetään mm. peltolohkon esikasvit ja käytetyn kantasiemenen alkuperä. Tarkastuksessa piirretään tarkka kuva mm. viljelyksen lajipuhtaudesta, lajikeaitoudesta ja rikkakasveista (tärkeimpänä hukkakaura). Siemenviljelytilalla ei saa esiintyä hukkakauraa. Kaikki kantasiemenerät testataan myös kenttäkokein, kontrolloiden lajikkeen aitous.

Timo Uusi-Rauva puhumassa viikkotapahtumassa

Siemenviljelyksen sadon käsittely vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Sadosta muodostuu aluksi käsittelemätön ”raakaerä”, josta tavallisimmin otetaan esinäyte. Esinäytteen vastatessa vaatimuksia, erä kunnostetaan pakkaamoluvan omaavassa siemenpakkaamossa. Erästä otetaan virallinen näyte, joka analysoidaan Ruokaviraston laboratoriossa ja erälle määritellään kauppaeränumero. Siemenerän lopullinen sertifiointi vaatii vielä virallisen näytteen analysoinnin (itävyys, puhtaus paino, vieraiden kasvilajien siementen määrä, kosteuspitoisuus, siemenlevintäiset kasvitaudit ja rikkakasvien esiintyvyys). Mikäli erä täyttää sertifioidulle siemenelle asetetut laatuvaatimukset, erä sertifioidaan ja erälle annetaan sertifointipäätös sekä virallinen tarkastustodistus. Pakkauksiin kiinnitetään vakuustodistukset ja sitten erä on valmis asiakkaalle toimitettavaksi.

Jäsenistö kuulolla

Pitkä on siis siemenen matka kylvökoneeseen kasvinjalostajan tuotekehityskokouksesta. Sepänhaka kiittää Timoa puheenvuorosta!