The Goodfather -koordinaattorimme Heidi Sipilä oli valitettavasti estynyt lapsensa sairauden takia antamaan raporttinsa projektin tilanteesta. Katsauksen piti hänen sijastaan työryhmään kuuluva Juhani O. Kuusisto. Hankkeemme on edennyt myös kesän yli myötätuulessa. Syyskuun lopun tilanne numeroiden valossa on seuraava:

  • Ovia on avattu 80 yritykseen ja yhteisöön, josta projektiin on lähtenyt mukaan 58 yritystä ja yhteisöä.
  • Yrityksiin ja yhteisöihin on ohjattu noin 130 nuorta.
  • Työkokeiluja ja työllistymisiä on koossa yhteensä 99, joten seuraava on jo SADAS!!

Työryhmä linjasi syyskuun kokouksessaan tulevia painopistealueita, joita ovat:

  • Työelämäkoulutuksen jatkaminen lukiossa ja muissa alueen kouluissa.
  • The Goodfather -konseptin ensimmäinen lisensiointi etenee Someron Rotaryklubin kanssa.
  • Hankkeen laajentaminen koulukiusaamisen ehkäisyyn.

TGF-päivitys kiinnosti jäseniä.

Juhani kertoi, että työryhmän lyhyen aikavälin tavoitteena on laatia suunnitelma koulukiusaamisongelmaan puuttumiseksi. Suunnitelman on tarkoitus valmistua ennen Sepänhaan marraskuista Eduskuntavierailua. Kevään 2018 aikana on käyty keskustelua asiasta klubissakin esitelmöineen koulukiusaamisasioiden asiantuntijan Esko Leipälän kanssa. Lisäksi kevään 2018 piirikonferenssista saadun tietopaketin avulla TGf -työryhmä on tutustunut ruotsinsuomalaisen Mary Juuselan Ruotsissa tekemän tutkimuksen ja erityisesti Juuselan tutkimuksensa pohjalta kehittämään Lika Olika = Yhtä Erilaisia – menetelmään. Lika Olika on menetelmä jonka avulla tänään koulutetaan lapsia, nuoria ja aikuisia olemaan suvaitsevia erilaisuuksille.

Lika Olika -menetelmää sovelletaan Ruotsissa jo yli 50 peruskoulussa ja lukiossa. Lisäksi tämän lukuvuoden aikana menetelmää tullaan soveltamaan myös seitsemässä peruskoulussa ja yhdessä lukiossa Ahvenanmaalla. Mary Juusela on myös itse rotari Stockholm Strand Rotaryklubissa ja tarjoaa rotaryklubeille mahdollisuuden ryhtyä Lika Olika kummeiksi paikallisissa kouluissa. Ohjausryhmä tulee olemaan yhteydessä Maryyn, tarkoituksenaan selvittää kuinka voisimme yhdistää Lika Olikan The Goodfather -työkalupakkiin ja toisaalta hyödyntää koulukiusaamisenvastaisessa työssä myös Esko Leipälän pitkää kokemusta ja asiantuntemusta asiassa. TGf -työryhmällä on siis edessään työntäyteinen syksy mielenkiintoisen asian parissa.