Syyskuun iltakokoukseen kokoonnuimme yhdessä Forssan Rotaryklubin kanssa kuulemaan tärkeästä elämäntaidosta – ensiavusta. Tapahtumaan saimme puhujaksi sairaanhoitaja (YAMK) Hanne Raatikaisen, joka toimii ensiavun ja terveystiedon kouluttajana, sekä lisäksi kriisi- ja erityistilanteiden johtotehtävissä. Asialistalla olivat erityisesti tajuttoman ja elottoman potilaan kohtaaminen, toiminta onnettomuuspaikalla ja lisäksi Hanne esitteli kehittelemänsä perustietolomakkeen, jonka jokainen sai mukaansa myöhemmin täytettäväksi. Perustietolomakkeseen täytetään henkilötietojen lisäksi tiedot perussairauksista ja vakituisesta lääkityksestä. Sairastapauksen sattuessa, lomake annetaan mm. paikalle saapuville ensihoitajille ja saadaan näin heille nopeasti perustiedot autettavan terveydestä, joka helpottaa hoidon aloitusta.

Hanne Raatikainen kannusti rohkeuteen elvytystilanteen osuessa kohdalle.

Saavuttaessa onnettomuuspaikalle tai tilanteeseen, jossa kohtaa tajuttoman henkilön on tärkeää pysyä rauhallisena ja lähestyä rohkeasti autettavaa. Henkilöä tulee puhutella ja tarvittaessa ravistella mm. olkapäistä, jotta autettavan tilaa voidaan arvioida. Käännä potilas selälleen, jotta voit kuulostella hengitystä. Hengitystien avaaminen nostamalla potilaan leuka ylös, estää kielenkannan valumisen nieluun. Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112. Hanne kannusti läsnäolijoita asentamaan älypuhelimeen 112- sovelluksen, joka helpottaa paikannusta ja apu saadaan nopeammin paikalle. Hätäkeskuksen päivystäjä antaa puhelimitse ohjeita potilaan auttamiseksi.

Jos autettava hengittää normaalisti, mutta on tajuton, hänet tulee kääntää kylkiasentoon ja tarkkailla vointia kunnes apu saapuu paikalle. Jos potilas ei hengitä tulee aloittaa painelu-puhallushengitys (30 painellusta – 2 puhallusta – 30 painellusta etc.) ja selvittää onko saatavilla defibrillaattori, jolla elvytystä voidaan tukea. Defibrillaattori antaa ohjeita (kuvakkeet ja audio) ja usein laitteet ovat palautteen antavia, joten laitteen käyttöä ei pidä arastella. Laite ei iske, jos siihen ei ole tarvetta. Tärkeää on noudattaa laitteen antamia ohjeita ja olla irti potilaasta, kun kone niin ohjeistaa. Hanne mainitsikin, että suurin kynnys ensiapua vaativaan tilanteeseen tullessa on tehdä päätös, että ryhtyy auttamaan ja tarvittaessa elvyttämään.

Kuulijat tarkkaavaisina tärkeän asian äärellä.

Onnettomuuspaikalla on tärkeää auttamisen lisäksi huolehtia omasta turvallisuudesta. Pidä autossa taskulamppua ja heijastinliiviä. Tarkkaile ympäristöäsi auttamaan ryhtyessäsi, Mahdollisuuksien mukaan pyri pitämään potilas lämpimänä, mm. viltein ja ns. avaruuslakanan avulla. Opasta ammattiauttajat paikalle ja kerro heille tapahtuman tiedot.

Hannen rauhallinen, esimerkkejä sisältävä tapa kertoa ja kuvailla onnettomuus – ja auttamistilanteita loi kuulijoihin uskoa, että jokainen pystyy yllättävässäkin tilanteessa olemaan lähimmäiselle avuksi. Sepänhaan ja Forssan Rotaryklubin jäsenet kiittävät Hannea informatiivisesta illasta.