Klubin viikkokokouksessa käytiin keskustelua jäsenyyspodin ensimmäisessä osassa aiheesta Imagine Rotary. Keskustelua käytiin aiheen ympäriltä. Esille nousi ennen kaikkea se miten me klubina tehneet erilaisia projekteja ja miten niissä olemme menestyneet. Käymme klubissa joka kuun alussa samanlaisen keskustelun kulloisestakin aiheesta.