Hermannin yläasteella Salossa ja Forssan Keskuskoululla pidettiin Lika Olikan teemapäivä, jonka aikana oppilaat saivat ensin ikäryhmittäin Mary Juuselan antamaa luentokoulutusta ja tekivät sen jälkeen luokittain aiheeseen liittyviä syventäviä tehtäviä. 

Illalla oli vuorossa vanhemmille ja huoltajille suunnattu Maryn pitämä luento, joka varsinkin Keskuskoululla keräsi mukavasti kuulijoita.

Molemmissa kouluissa teemapäivät onnistuivat todella hienosti. Mary sai kuulijansa keskittymään ja mukaan esitykseensä sekä vastaanotti välitöntä positiivista vastakaikua. Hän myös onnistui saamaan nuorten tunteet esiin ja ajatukset liikkeelle. Rotary-vapaaehtoiset tukivat esitystä niin, että kielimuuri ja sen aiheuttamat ongelmat pystyttiin varsin tyydyttävästi eliminoimaan. 

Opettajien kanssa Keskuskoululla pidetyssä yhteenvetoistunnossa tuli selväksi, että Teemapäivä oli hieno kokemus ja, että ohjelma toimi heidän mielestään vakuuttavasti. Opettajat ovat motivoituneita jatkamaan ohjelmaan kuuluvia harjoituksia oppilaidensa kanssa välittömästi ja tiiviisti, jotta teemapäivästä saadaan mahdollisimman tehokas ja käytökseen vaikuttava muutos parantamaan yhteiseloa kouluissa ja ehkäisemään kiusaamista.

Seuraavaksi vuoden vaihteen molemmin puolin LIka Olika mittaa kyselyillä, mitä vaikutuksia koulutuksella on saavutettu ja laatii niiden pohjalta raportin jatkosuosituksineen kummallekin koululle. Keväällä järjestetään vielä toimintapäivä, jossa tulokset käydään läpi ja nuorille järjestetään mahdollisuus kohdata Mary livenä uudelleen ennen kuin pilotoinnin ensimmäinen vuosi loppuu. Hermannin yläasteella pilot jatkuu vielä toisen lukuvuoden.

Keskuskoulun kolmannen luokan opettaja Karoliina Suominen esittelee yhdessä Maryn kanssa hänen luokkansa heti luennon jälkeen Marylle tekemää kiitoskorttia

 

Keskuskoulun vanhemmille ja huoltajille suunnattu Maryn luento veti mukavasti yleisöä