The Goodfather®-hankkeemme aikana on selvinnyt, että erittäin usein nuoren syrjäytymisen ja oman tien löytymisen esteenä on koulukiusaaminen. Tähän kiusaamisen vastaiseen työhön on pyritty löytämään uutta näkökulmaa ja keinoja. Lupaavaksi vaihtoehdoksi on rotary-yhteyksien kautta löydetty Mary Juuselan kehittämä Lika Olika®- menetelmä. The Goodfather®-hankkeemme siis kehittyy, kun alihanke LikaOlika®-metodin pilotointi Forssassa on toteutumassa.

Lika Olika®-menetelmä perustuu neljään kantavaan voimaan ja prosessiaskeleeseen, joiden kaikkien päämääränä on myönteinen vaikutus asenteisiin, puolueellisuuden vähentäminen ja suvaitsevuuden sekä uteliaisuuden lisääminen. Henkilöstölle ja oppilaille annetaan tilaisuus kyseenalaistaa itsensä, asenteensa ja tuntemuksensa suhteessa siihen miten ne vaikuttavat sekä omaan että muiden elämään, mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Lika Olika®-menetelmää on käytetty menestyksekkäästi yli 100 ruotsalaisessa ja ahvenanmaalaisessa peruskoulussa ja lukiossa ja kaikkiaan yli 40 000 lasta nuorta ja aikuista on käynyt läpi koulutusmenetelmän.

Esittelimme hankesuunnitelmamme klubin marraskuisella Eduskuntavierailulla Opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka kannusti meitä etenemään. Keväällä esittelimme hankkeemme Forssan kaupungin sivistystoimen johdolle. 16.5.2019 Forssan kaupungin edustajat sekä TGF-työryhmän puheenjohtaja vierailivat Maarianhaminassa keskustelemassa paikallisten toimijoiden kanssa LikaOlika®-metodista ja sen tuloksista paikallisissa kouluissa. Saatu palaute oli erittäin myönteistä ja kannustaa menemään asiassa eteenpäin. Virallista päätöstä emme ole vielä saaneet kaupungin puolelta, mutta paikallislehden uutiseen se on jo noussut Keskuskoulun rehtorin Jari Marjamäen kommentissa. (FL 27.5.2019)

LikaOlika esillä Forssan Lehden uutisessa maanantaina 27.5.2019

Hankkeesta on jätetty piiriapurahahakemus otsikolla:

THE GOODFATHER®; LIKA OLIKA®-METODIN PILOTOINTI SUOMENKIELISISSÄ KOULUISSA

Hankkeen tavoitteena on luoda myönteiset ja kestävät toimintatavat, jotka ehkäisevät koulukiusaamista ja parantavat terveyttä ja tasa-arvoa. Samalla se toimii koko maan pilottina suomenkielisille kouluille. Suunnitelmana on, että Lika Olika® pilotoidaan kahdessa tai kolmessa peruskoulussa Forssassa ja mahdollisesti Salossa, silloin yhteistyössä Uskelan Rk:n kanssa.

(Teksti: Juhani O. Kuusisto, TGF-työryhmä)