Rotaryveli Raimo Andersson kuoli
Hyvinkäällä 14.7.2018. 

Vuonna 1933 syntynyt veli Raimo oli yksi Sepänhaan Rotaryklubin perustajista. Tätä ennen hän oli ollut Forssan Rotaryklubin jäsen. Hänen luokitteensa oli ”energiantuotanto”. Oli luonnollista, että Raimo valittiin vuonna 1972 perustetun klubimme neljänneksi presidentiksi jo rotaryvuodeksi 1975-1976. Selvää on myös, että hänestä myöhemmin leivottiin PHF-rotary. Viimeinen tunnustus oli kunniajäsenyys, jonka hän säilytti elämänsä loppuun asti.

Raimon muutto Hyvinkäälle 2010-luvun alussa vaikeutti osallistumista klubimme toimintaan, mutta kiitettävän usein hän meillä kuitenkin vuoden mittaan vieraili muuton jälkeenkin. Rotarius merkitsi hänelle ennen kaikkea yhteisöllisyyttä, jota ei vieraalla paikkakunnalla voinut aluksi kokea. Onneksi hän keksi, että Hyvinkään Prismassa kokoontuu aamuisin klo 8.30 ”ukkokerho”, johon hän liittyi. Yhteisöllisyyden tunne palasi!

Työuransa Raimo teki Forssan sähkölaitoksen ja myöhemmin sen eri muotojen palveluksessa johtajana ja toimitusjohtajana vuodesta 1963 alkaen. Hän siirtyi Porista nuorena insinöörinä suoraan johtajaksi ilman ”väliportaita”. Palvelusvuosia kertyi yhteensä 33. Vaikein vaihe silloisen energialaitoksen kohdalla oli 1999-luvun alussa, kun tuli esiin laitoksen myynti Vapolle. Asia ei ollut Raimolle mieluinen, mutta kaupunginjohtaja Hannu Joensivun määrätietoisesti ajamalle hankkeelle hän oli kuitenkin lojaali. Raimo siirtyi vielä vuoden 1993 alusta yksityisen osakeyhtiön palvelukseen jääden eläkkeelle vuonna 1998. Kun perustetun yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tuore ja voimakastahtoinen kaupunginjohtaja Reijo Timperi, syntyi joskus tiukkoja tilanteita, mutta toimeen kuitenkin tultiin. Esimies kysyi muutaman kerran, että ”Muistatkos Raimo, mikä on toimitusjohtajan irtisanomisaika”! Raimo ilmoitti hyvin asian muistavansa. Työuran suurin ponnistus oli Kiimassuon voimalaitoksen rakentaminen.

Työtoverit muistavat Raimon vahvana, ”todellisena” johtajana, joka paneutui syvällisesti suorien alaistensa rekrytointiin. Hänelle oli myös mieluisaa osallistua henkilökunnan erilaisiin yhteisiin tilaisuuksiin, kuten saunailtoihin. Kuolemantapauksen sattuessa oli itsestään selvää, että johtaja oli hautajaisissa laskemassa seppelettä.

Raimon rinnalla oli 60 vuotta vaimo Mirjam.

Jyrki Jokinen