Kari Pohjola kertoi Suomen vanhimman maaseudulle syntyneen oppikoulun historiasta viikkokokouksessamme 14.5.2015. Forssan Vanhan Koulun Kilta on perustettu Forssan yhteislyseon entisten oppilaiden muodostamaksi yhteisöksi, jonka tarkoituksena on vaalia yhteisiä koulumuistoja ja ylläpitää oppilaiden keskinäisiä yhteyksiä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia. Lisää tietoa killasta löydät täältä: www.fvkk.fi  Kari kertoi myöskin vanhimmasta Rotarymuistostaan, joka on vierailu Englannissa vieraana vuonna 1962. (kts. kuvat alla)

KariPohjola

Kari Pohjola kertoi Suomen vanhimman maaseudulle syntyneen oppikoulun historiasta viikkokokouksessamme 14.5.2015

 

 

Kari Pohjola oikealla alhaalla Oldhan Evening Chronicle lehdessä 1962

Kari Pohjola oikealla alhaalla Oldhan Evening Chronicle lehdessä 1962

Oldhan Evening Chroniclen artikkeli vierailusta

Oldhan Evening Chroniclen artikkeli vierailusta