Sepänhaka veti kolmannentoista kerran RYLA-koulutuksen, joka on viime vuosina toteutettu HAMK’n ja FAI’n kanssa yhteistyönä. Yksinkertaistaen HAMK ja FAI ovat tuoneet opiskelijat ja oppimisympäristön sekä Sepänhaka puolestaan ohjelman ja kouluttajat. Teemana oli tänä vuonna johtaminen ja viestintä. Koko luontosarja onnistui hyvin ja saamamme palaute kestää kyllä vertailun.

RYLAn eräs vahvuus on, että luonnoitsijoita on useilla erilaisilla taustoilla, jolloin luennotkin ja meininki niissä vaihtelevat. Lisäksi luentosarjaan kuuluu oleellisena osana yritysvierailuja, jotka antavat tietoa käytännön elämän johtamisesta.

RYLA’n vastuullinen vetäjä Sepänhaan puolelta Jari Kaunisto pitää avauspuheenvuoroaan ennen todistusten jakoa

Todistusten jako käynnissä. Todistuksen saajia oli 22. Todistuksia jakamassa DG Erik Stenström, HAMK’n Tero Ahvenharju, FAI’n Jaana Jussila ja Maaria Silvius

Todistusten jaon jälkeen FAI tarjosi meille erinomaisen lounaan. Sitä ennen otimme tilaisuudesta ryhmäkuvan, jotta täydet mahat eivät puulota kuvassa.

Todistuksenjakotilaisuuteen osallistujat ryhmäpotretissa